Voor besturen van kerken, stichtingen en verenigingen

Hét platform voor een veilige
en makkelijke samenwerking

Voor welke problemen?

Documenten kwijt?

Documenten worden op allerlei plaatsen opgeslagen. Denk aan Dropbox, OneDrive, lokale schijven, email... 

Vergaderstukken delen lastig?

Het verspreiden van vergaderstukken is tijdrovend. Het is niet zeker dat iedereen over de juiste versie beschikt. De veiligheid kan niet worden gegarandeerd

AVG-proof?

De locatie van het volledige dossier is niet duidelijk. Welke personen toegang hebben (gehad) kan niet worden vastgesteld. 

Persoonsgegevens veilig?

Besturen is mensenwerk. U kunt niet garanderen dat de persoonsgegevens veilig zijn.

Bestuurswisselingen?

Documenten worden bij wisselingen van bestuursleden niet (goed) overgedragen en gaan daardoor verloren.

Continuïteit

U bent afhankelijk van vrijwilligers voor beheer, ontwikkeling en onderhoud van uw huidige oplossing. Of u hebt een dure maatwerkoplossing.

De oplossing

Bestuursgemak

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over Bestuursgemak?

Nieuwsgierig?

Wilt u weten hoe het platform er voor uw organisatie uit ziet?

Met Bestuursgemak

Zijn documenten nooit kwijt

Is uw dossier altijd compleet

Deelt u vergaderstukken eenvoudig

Bent u AVG-proof

Zijn bestuurswisselingen simpel

Waarborgt u de continuïteit

Wat krijgt u in ons platform?

Agenda

Vergaderstukken

Dossier

Actielijst

Besluitenlijst

Contactbeheer

Toegang met tweestapsverificatie

Emailadressen met @uworganisatie

Rol-gebaseerde rechtenstructuur