Bestuursgemak in het blad van de VKB

In januari 2022 stond Bestuursgemak met een advertorial in het blad van de Vereninging Kerkrentmeesterlijk Beheer. Hier wordt verteld wat Bestuursgemak doet, en hoe wij u kunnen helpen!

https://bestuursgemak.nl/wp-content/uploads/2022/05/Kerkbeheer_januari_2022_bestuursgemak.pdf