Bestuursgemak in het blad van de VKB

In Januari 2022 stond er een advertorial van Bestuursgemak in het blad van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer. Hier wordt verteld wat Bestuursgemak doet en hoe wij u kunnen helpen.

https://bestuursgemak.nl/wp-content/uploads/2022/01/Kerkbeheer_januari_2022_bestuursgemak520-2.pdf